Parafia Chobienice 2017-2018

Projekt i wykonanie JN

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Siedlec

08 9660 0007 0013 9090 0200 0001

Biuro Parafialne czynne w wtorek i czwartek  od 16.00 do 17.30

 • masz propozycje dotyczące serwisu, przejdź do zakładki kontakt i napisz z poziomu formularza.

Powrót do strony głównej

Parafia pw. św. Piotra w Okowach

w Chobienicach

 

Archidiecezja Poznańska

 

CMENTARZ

Cmentarz parafialny o powierzchni 1/3 hektara powstał przypuszczalnie pod koniec XVIII w. i mieści ponad osiemset grobów. Na cmentarzu w zbiorowym grobie pochowano 10 powstańców wielkopolskich, z których 5 poległo w lutym i marcu 1919 r. na zachodnim froncie walk, a pozostali zmarli w 1920 r.

Kaplicę cmentarną, krytą dachem łamanym wybudowano w stylu klasycystycznym na przełomie XVIII i XIX w. We wnętrzu kaplicy obok figury Matki Bożej z Fatimy znajduje się zabytkowy klęcznik. Tuż obok kapliczki usytuowane są groby donatorów kościoła rodziny Sarrazin i Mielżyńskich. Przy bocznych murach cmentarza znajduje się kamienna barokowa figura św. Jana Nepomucena, według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy zarówno przed powodzią, jak i suszą.

W latach 2009 - 2010 przeprowadzono szereg prac związanych z odnowieniem cmentarza: odnowiono ceglane ogrodzenie cmentarza, odnowiono w całości kaplicę cmentarną, zamontowano nagłośnienie, chodniki wyłożono kostką brukową.

Nieprzerwanie od 2010 r. codziennie o godzinie 21.00 z głośników cmentarnych rozbrzmiewa głos Apelu Jasnogórskiego a po nim fragmenty przemówienia Jana Pawła II uwieńczone kołysanką "Zapada zmrok".

Moderatorem apelu jest Janusz Groszek.

Parafia Chobienice

08.10.2017 r. Apel - kołysanka "Zapada Zmrok"

Dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu

 

 • Akt zgonu osoby zmarłej

 • Zaświadczenie o przyjętych sakramentach, jeśli zgon nastąpił w szpitalu

 • Ustalenie daty i godziny pogrzebu w parafii osoby zmarłej oraz miejsca pochówku w parafii na terenie, której znajduje się cmentarz

 • Możliwość zamówienia intencji mszalnych w parafii osoby zmarłej

 • Zgoda księdza Proboszcza na pogrzeb w innej parafii

REGULAMIN CMENTARZA W CHOBIENICACH I W NOWEJ WSI ZBĄSKIEJ

 

Cmentarz jest miejscem świętym i przeznaczonym do pochówku zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

 

 

 1. Właścicielem cmentarza jest parafia.

 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach. Pomocą służy Pan Kościelny Krzysztof Utrata Tel. 607-142-165 oraz w Nowej Wsi Zbąskiej Pan Kościelny Andrzej Rajewski Tel. 791-695-007

 3. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:

- ustalenie miejsca pochówku;

- pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku- tzw. pokładne na 20 lat w kwocie        25 zł. za rok, zatwierdzone przez Proboszcza oraz Radę parafialną.

- ofiary te przeznaczane są na utrzymanie cmentarza, zwłaszcza za wodę i śmieci.

 1. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pogrzebu w Biurze parafialnym od razu na 20 lat czyli 500 zł. Obowiązuje to od tego dnia i najbliższego pogrzebu, bez względu na to kto i kiedy składał wcześniej jakiekolwiek ofiary, albo też nie płacił wcale. Prolongata dotyczy danej jednej osoby zmarłej i pochowanej na cmentarzu nawet w tzw. grobie głębinowym.

 2. Można także opłacić sobie rezerwację miejsca na 20 lat i będzie to już odnotowane w odpowiedniej księdze bo wcześniej tego nie było, a chodzi o to aby było wiadomo kto i gdzie ma swoją rezerwację a gdzie są miejsca wolne dla pochowania tych którzy nie mają wcale miejsca na cmentarzu.

 3. Ofiary składane za Ceremonię pogrzebową oraz zamawiane Msze święte za osobę zmarłą pozostają nadal dobrowolne. Dodatkowo jednak należy zapłacić za wykopanie grobu oraz złożyć ofiarę Panu Organiście.

 4. Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego ma obowiązek uzgodnienia z Proboszczem wyboru Firmy pogrzebowej.

 5. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów liturgicznych katolickiego pogrzebu.

 6. Zgodnie z przepisami Sanepidu trumna osoby zmarłej będąca w Kościele w trakcie Mszy świętej pogrzebowej powinna być zamknięta. Wyjątek stanowi Kapliczka na cmentarzu w Chobienicach lub Kostnica w Nowej Wsi Zbąskiej.

 7. Postawienie nagrobka czyli pomnika oraz innych wykonywanych prac wymaga zgody Proboszcza za dobrowolną ofiarą i wyborem odpowiedniej firmy.

 8. Po 20 latach od dnia pogrzebu grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

 9. Termin dalszego istnienia grobu lub rezerwacji miejsca może być przedłużony w Biurze parafialnym przez osobę opiekującą się grobem i uiszczeniu stosownej opłaty czyli prolongaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.

 10. Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Proboszcza parafii.

 11. Wszelkie prace remontowo-budowlane należy wykonywać w dni powszednie a nie w niedzielę lub święta kościelne.

 12. Pozostałości po remoncie lub rozbiórce starego pomnika należy wywieść z cmentarza we własnym zakresie.

 13. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

 14. Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

 15. Odpady i śmieci należy składać w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących z poza cmentarza.

 16. Zabrania się również samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

 17. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

 • wjazd pojazdami jednośladowymi,

 • pozostawienie dzieci do lat siedmiu bez opieki dorosłych,

 • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie napojów alkoholowych,

 • palenie papierosów,

 • niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,

 • wprowadzanie zwierząt,

 • wypalanie śmieci.

 1. Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego świętego miejsca.

 2. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to jednak ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży czy innych szkód.

 3. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Synodu Archidiecezji Poznańskiej dotyczących cmentarzy oraz Kodeksu Prawa Cywilnego.

 4. Inwentaryzacja cmentarza w Chobienicach oraz w Nowej Wsi Zbąskiej została przeprowadzona w maju 2018 roku przez odpowiednią Firmę Archiwistyczną wraz z programem komputerowym i osobnymi księgami których wpisy pozostaną już na zawsze i będą do wglądu tylko w Biurze parafialnym ze względu na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2018 roku po zatwierdzeniu przez Proboszcza wraz z Radą parafialną- zwłaszcza ekonomiczną i jest on także umieszczony na parafialnej stronie internetowej w zakładce- Cmentarz.

 

 

 

 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ ZMARŁYM DAĆ PANIE.

A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI NA WIEKI.

NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU WIECZNYM.

AMEN.

Mapa cmentarza parafialnego w Chobienicach i Nowej Wsi Zbąskiej, stan: 20.05.2018

Wydarzenia

Pielgrzymki

Historia Parafii

Obszar Parafii

Chrzest

Spowiedź

Eucharystia

Bierzmowanie

Małżeństwo

Kapłaństwo

Namaszczenie

Ewangelia na dziś

Cmentarz

Rada duszpasterska i ekonomiczna

Służba liturgiczna

Ministranci

Róże Różańcowe

Caritas

Katecheci

Organista i kościelny

Archidiecezja Poznańska

Archiwum strony

Inwestycje

Spowiedź św. codziennie przed Mszą św.

Msze św. w niedziele: 

godz. 8.00,  11.00

w dni powszednie:

 godz. 18.00

 

Nowa Wieś Zbąska  niedziela godz. 9.30