Parafia Chobienice 2017-2018

Projekt i wykonanie JN

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Siedlec

08 9660 0007 0013 9090 0200 0001

Biuro Parafialne czynne w wtorek i czwartek  od 16.00 do 17.30

 • masz propozycje dotyczące serwisu, przejdź do zakładki kontakt i napisz z poziomu formularza.

Powrót do strony głównej

Parafia pw. św. Piotra w Okowach

w Chobienicach

 

Archidiecezja Poznańska

 

Słowo na rok Eucharystii

DRODZY SIOSTRY I BRACIA

‘’ Zgromadzeni na świętej Wieczerzy.’’

 

To hasło duszpasterskie dla całego Kościoła w Polsce w przeżywanym Roku Eucharystii, która daje życie i zawsze jest w centrum wiary oraz buduje Kościół , jak uczył nas Papież- Święty Jan Paweł II.

To właśnie we Wielki Czwartek w Wieczerniku podczas Wieczerzy Pańskiej Pan Jezus ustanowił Eucharystię i Kapłaństwo, przemieniając chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew, jako duchowy pokarm w naszej wspólnej drodze do zbawienia i wieczności.

Warto więc w tym miejscu dla pogłębienia swojej religijnej wiary ale także i wiedzy, przypomnieć sobie cały liturgiczny podział Mszy świętej, która składa się z czterech podstawowych części:

I- OBRZĘDY WSTĘPNE:

 1. Pieśń na wejście i rozpoczęcie Mszy świętej

 2. Znak Krzyża świętego i pozdrowienie kapłana

 3. Zapowiedź intencji mszalnej i akt pokutny

 4. Hymn- Gloria czyli Chwała na wysokości Bogu

 5. Kolekta- modlitwa kapłana przed liturgią Słowa Bożego

 

II- LITURGIA SŁOWA

 1. Czytania z Pisma świętego ze Starego i Nowego Testamentu

 2. Psalm responsoryjny i śpiew Alleluja

 3. Ewangelia na dany dzień według Świętego Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana

 4. Homilia w nawiązaniu do czytań mszalnych a zwłaszcza do odczytanej Ewangelii lub Kazanie na dany konkretny wybrany temat

 5. Credo- wyznanie wiary- tylko w niedzielę lub święta

 6. Modlitwa powszechna obejmujące różne intencje

 7. Pieśń na ofiarowanie

 

III- LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

 1. Przygotowanie darów ofiarnych chleba i wina

 2. Prefacja- modlitwa kapłana nad tymi darami

 3. Konsekracja- przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa- najważniejszy moment każdej Mszy świętej.

 4. Aklamacja po przeistoczeniu- są cztery do wyboru i wtedy wszyscy wierni wstają a nie dopiero po tym śpiewie jak było dotychczas

 5. Modlitwa eucharystyczna oraz doksologia czyli śpiew kapłana unoszącego patenę i kielich: ‘’ Przez Chrystusa…’’

 6. Wezwanie oraz śpiew modlitwy: ‘’ Ojcze nasz. ‘’

 7. Śpiew: ‘’ Baranku Boży oraz Komunia święta ‘’- przyjmowana obecnie z możliwością na dwa sposoby a więc tradycyjnie do ust lub na rękę ale przy kapłanie. Nie można w żadnym wypadku odejść z Komunią świętą w ręku do ławki.

 

IV- OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

 1. Dziękczynienie i modlitwa po Komunii świętej

 2. Ogłoszenia parafialne

 3. Boże błogosławieństwo i rozesłanie

 4. Pieśń na wyjście i zakończenie Mszy świętej.

​​​​​​​

Z tego miejsca jako Proboszcz, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim parafianom za żywy udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii mimo trwającej nadal Pandemii i wielu obostrzeniach z tym związanych. Dziękuję także wielu przedstawicielom rodzin naszej Parafii za udział w Mszach świętych kolędowych wraz ze składanymi ofiarami na wszystkie nasze prace w Kościele oraz inne bieżące wydatki.

Tym którzy nadal korzystają z dyspensy Księdza Arcybiskupa zachęcam do duchowej łączności i uczestnictwa we Mszy świętej za pośrednictwem środków społecznego przekazu a zwłaszcza radia lub telewizji. 

Na cały rozpoczęty niedawno Nowy Rok życzę wszystkim parafianom i gościom, przede wszystkim zdrowia oraz wszelkich Bożych darów i łask na każdy dzień.

 

SZCZĘŚĆ BOŻE

KSIĄDZ PROBOSZCZ

SŁAWOMIR RATAJCZAK

 

21 stycznia 2021

Wydarzenia

Pielgrzymki

Historia Parafii

Obszar Parafii

Chrzest

Spowiedź

Eucharystia

Bierzmowanie

Małżeństwo

Kapłaństwo

Namaszczenie

Ewangelia na dziś

Cmentarz

Rada duszpasterska i ekonomiczna

Służba liturgiczna

Ministranci

Róże Różańcowe

Caritas

Katecheci

Organista i kościelny

Archidiecezja Poznańska

Archiwum strony

Inwestycje

Spowiedź św. codziennie przed Mszą św.

Msze św. w niedziele: 

godz. 8.00,  11.00

w dni powszednie:

 godz. 18.00

 

Nowa Wieś Zbąska  niedziela godz. 9.30